Latest Modern Tamil Baby Girl Names 2023

In the current modern practice, it is common for parents to choose very different Tamil names for newborn baby girls. Names chosen in this way are called modern names. So we have provided the latest modern tamil baby girl names 2023 to make your work easier.

latest tamil girl names 2023

Finding a perfect Tamil name for your baby girl is a big task for you. It is not an easy task. Every parent wants to give their baby a beautiful name that is unique and meaningful. Every year a few Tamil baby girl names are popular. So we have given the latest modern Tamil baby girl names for 2023.

We have provided our website with a list of the latest modern Tamil baby girl names with name meaning and numerology. In this, parents can choose their favorite name for their baby girl. So our website helps parents to choose a meaningful and beautiful baby girl Tamil name.

Total Names Found : 82  
# Name in English Name in Tamil Name Meaning Name Meaning Numerology Name Details
1 Aadhavi ஆதவி

Means "Earth" in Sanskrit, It also represents the sun

சமஸ்கிருதத்தில் "பூமி" என்று பொருள், சூரியனையும் குறிக்கும் 

1
2 Aaravi ஆரவி

Peace, The state of tranquility and harmony

அமைதி, அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தின் நிலை

8
3 Ananya அனன்யா

Unique, Different from others, matchless, Goddess Parvati

தனித்துவமான, மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபட்ட, ஒப்பற்ற, பார்வதி தேவி

5
4 Anusha அனுஷா

Beautiful Morning, Dawn, Auspicious Morning, 17th star

அழகான காலை, விடியல், நல்ல காலை, 17 வது நட்சத்திரம்

8
5 Arshitha அர்ஷிதா

Blessed, Heavenly, Divine

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட, பரலோக, தெய்வீக

4
6 Asmitha அஸ்மிதா

Pride, Self-respect, Nature

பெருமை, சுயமரியாதை, இயற்கை

5
7 Athulya அதுல்யா

Unparalleled, Unrivalled, Immeasurable, Unique, Something Valuable

இணையற்றவர், நிகரற்றவர், அளவிட முடியாதது, தனித்துவமான, மதிப்புமிக்க ஒன்று

7
8 Ayushka ஆயுஷ்கா

Life, Refers to life

ஆயுள், உயிர், ஆயுளைக் குறிப்பது

1
9 Chaayavati சாயாவதி

Name of a Raga

ஒரு ராகத்தின் பெயர்

7
10 Charnika சார்னிகா

Charming, Beautiful, Rose

வசீகரமான, அழகான, ரோஜா

2
11 Charuvardhani சாருவர்தனி

Name of a Raga

ஒரு ராகத்தின் பெயர்

4
12 Charvi சார்வி

Beautiful girl, Beautiful, Splendour, lustre or moonlight, wife of lord kubera

அழகான பெண், அழகான, பிரகாசம், பொலிவு அல்லது நிலவொளி

9
13 Chitrarathi சித்ரரதி

A Bright Chariot, Dazzling or Vivid

பிரகாசமான ஒரு தேர், திகைப்பூட்டும் அல்லது தெளிவானது

2
14 Chitrika சித்ரிகா

Spring, Painting

இளவேனிற்காலம், ஓவியம்

4
15 Devasmitha தேவஸ்மிதா

with a divine smile, Smiling Face

ஒரு தெய்வீக புன்னகையுடன், சிரித்த முகம்

7
16 Devishi தேவிஷி

Chief of the Goddesses, Goddess Durga

தேவிகளின் தலைவி, துர்கா தேவி

2
17 Eshanya ஈஷான்யா

East, North East Direction, Goddess Parvati

கிழக்கு, வட கிழக்கு திசை, பார்வதி தேவி

3
18 Gnanshika ஞான்சிகா

Mountain of Knowledge, The Creator

அறிவின் மலை, உருவாக்குபவர்

8
19 Hamsika ஹம்சிகா

Name of Goddess Saraswati, The one who has a swan as her vehicle, Beautiful Swan

சரஸ்வதி தேவியின் பெயர், அன்னப்பறவையை வாகனமாக கொண்டவள், அழகான அன்னப்பறவை

3
20 Hanvika ஹன்விகா

Goddess Lakshmi / Sarasvati, Gold, Peacock

லட்சுமி / சரஸ்வதி, தங்கம், மயில்

7
21 Harshada ஹர்ஷதா

Giver of Happiness, One who gives pleasure

மகிழ்ச்சியை கொடுப்பவள், இன்பம் தருபவள்

7
22 Harshasri ஹர்ஷாஸ்ரீ

Creator of Joy, Happiness

மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குபவர், மகிழ்ச்சி

7
23 Havish ஹவிஷ்

lord shiva, Sacrifice, One who gives offerings to God

சிவபெருமான், தியாகம், கடவுளுக்கு பிரசாதம் கொடுப்பவர்

3
24 Indrakshi இந்திரா(க்)ஷி

with eyes like lord Indra’s wife, She has beautiful eyes

இந்திரனின் மனைவி போன்ற கண்களை உடையவள், அழகான கண்களைக் கொண்டவள்

6
25 Ishanika இஷானிகா

Belonging to the northeast, Fulfilling desire, Satisfying

வடகிழக்கைச் சேர்ந்தது, ஆசையை நிறைவேற்றும், திருப்தி அளிக்கும்

1
26 Jeshna ஜெஷ்னா

Victory, Successful

வெற்றி, வெற்றிபெற்ற

2
27 Karnapriya கர்ணப்ரியா

sweet to the ears, Something that is sweet to our ears

காதுகளுக்கு இனிமையானது, நம் காதுகளுக்கு இனிமையான ஒன்று

6
28 Kavika கவிகா

Poetess, Woman of Poetry

பெண் கவிஞர், கவிதையின் பெண்

9
29 Lakshika லக்(ஷி)கா

Aim, Ambition, Distinguished 

நோக்கம், லட்சியம், புகழ்பெற்ற

3
30 Lalima லாலிமா

The red colour of the morning sky, Red, Goodess Sri Mahalakshmi, Beauty

காலை வானத்தின் சிவப்பு நிறம், தேவி ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி, அழகு

4
31 Lasya லாஸ்யா

Dance performed by Goddess Parvati, Graceful

பார்வதி தேவியின் நடனம், அழகான

9
32 Lavanika லவனிகா

Beautiful Slender Girl, Appealing, Attractive, Good Looking, Derived from the name Lavanya

அழகான மெல்லிய பெண், ஈர்க்கத்தக்க, கவர்ச்சிகரமான, நல்ல தோற்றம், லாவண்யா என்கிற பெயரிலிருந்து பெறப்பட்டது 

5
33 Laveena லவீனா

Beautiful, Charming, Loveable 

அழகான, வசீகரமான, அன்பான

3
34 Leelamayee லீலாமயீ

Playful, Lighthearted

விளையாட்டுத்தனமான, இலேசான மனம் கொண்டவள்

6
35 Maanvi மான்வி

girl with humanity, One who possesses all the good qualities, Kind-hearted

மனிதநேயம் கொண்ட பெண், அனைத்து நல்ல குணங்களையும் கொண்டவர், கருணை உள்ளம் கொண்டவர்

5
36 Madhula மதுலா

Sweet Girl, Intoxicating Drink,

இனிமையான பெண், போதை தரும் பானம்

1
37 Madhulekha மதுலேகா

Beautiful, Gorgeous Woman

அழகான, அருமையான பெண்

1
38 Madhumithra மதுமித்ரா

Honey Bee, Madhu - Honey, Elixir, Intoxicating Drink, Mithra - Friend, The Sun

தேனீ, மது - தேன், அமுதம், போதை தரும் பானம், மித்ரா - நண்பண், சூரியன்

1
39 Magna மேக்னா

The Big One, Mighty, A strong woman

பெரிய ஒன்று, வல்லமை மிக்க, வலிமை வாய்ந்த பெண்

2
40 Manishini மனிஷினி

Goddess Sri Lakshmi, The Goddess Who Gives Wisdom, Intelligent, Knowledgeable

தேவி ஸ்ரீ லக்ஷ்மி, ஞானத்தைக் கொடுக்கும் தெய்வம், புத்திசாலி, அறிவுள்ளவள்

8
41 Medha மேதா

Intelligent, wisdom, goddess sri saraswati

புத்திசாலி, ஞானம், தேவி ஸ்ரீ சரஸ்வதி

1
42 Mishka மிஷ்கா

Gift of Love, Lovable

அன்பின் பரிசு, அன்பிற்குரிய

3
43 Namasvi நமஸ்வி

Goddess Parvati, Popularity

பார்வதி தேவி, புகழ்

7
44 Namasya நமஸ்யா

Reverence, Adoration, Goddess, A person worthy of respect and honour

பயபக்தி, வழிபாடு, பெண் கடவுள், மரியாதை மற்றும் பாராட்டுக்கு தகுதியான நபர்

7
45 Navanisha நவநிஷா

New Night, Nava - New, Nisha - Night

புதிய, இரவு, நவ - புதிய, நிஷா - இரவு

1
46 Navya நவ்யா

Young or New, Praiseworthy, One who is Youth

இளம் அல்லது புதிய, பாராட்டத்தக்கது, இளமையாக இருப்பவர்

2
47 Ojasvi ஓஜஸ்வி

Brave, Bright, Name of a Son of Manu

துணிவுமிக்கவள், பிரகாசமான, மனுவின் மகனின் பெயர்

1
48 Omisha ஒமிஷா

Goddess of Birth and Death, Smile

பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் தெய்வம், புன்னகை

8
49 Poojitha பூஜிதா

Devoted, Worshipper

பக்தியுள்ளவர், வழிபடுபவர் 

1
50 Pranika பிரணிகா

Goddess Parvati

பார்வதி தேவி

2

Customized Name Search