Tamil Baby Girl Names Starting With Letter A

Total Names Found : 89  

Tamil Baby Girl Names List Starting With A

# Name in English Name in Tamil Name Meaning Name Meaning Numerology Name Details
1 Anjana அஞ்சனா

Name of Hanuman's mother, Lover of family.

ஹனுமனின் தாயின் பெயர், குடும்பத்தை நேசிப்பவள்,

5
2 Amirtha அமிர்தா

Friendship

நட்பு

9
3 Akshaya அக்சயா

more beautiful

அதிக அழகுடையவள்.

5
4 Abi அபி

Simplicity

எளிமை

4
5 Apsara அப்ஸரா

Patience

பொறுமை

7
6 Athrika அத்ரிகா

Humility

அடக்கம்

7
7 Abidha அபிதா

Compassion, Fearless

பரிவு, அச்சம் இல்லாதவள்

5
8 Alli அல்லி

Flower that blooms at night

Flower that blooms at night

8
9 Aloha அலோஹா

Luminous girl

ஒளிரும் பெண்

8
10 Amrapali அம்ரபாலி

courtesan who became a devote of buddha

புத்தரின் பக்தராக மாறிய வேசி

3
11 Anasuya அனசுயா

One who has no evil intentions.

தீய எண்ணம் இல்லாதவர்

9
12 Anjali அஞ்சலி

tribute, divine offering

மரியாதை(அஞ்சலி), தெய்வீக பிரசாதம்

3
13 Anjani அஞ்சனி

Hanuman's mother's name

ஹனுமானின் தாய் பெயர்

5
14 Anju அஞ்சு

one who lives in heart

இதயத்தில் வாழ்பவள்

4
15 Anju Sri அஞ்சு ஸ்ரீ

dear to one's heart 

ஒருவரின் இதயத்திற்கு அன்பானவள்

1
16 Amodhini ஆமோதினி

Fragrance, pleasurable, happy girl

நறுமணம், மகிழ்ச்சிகரமான, மகிழ்ச்சியான பெண்

1
17 Aasmitha ஆஸ்மிதா

pride, self-respect

பெருமை உடையவள், சுயமரியாதை உடையவள்

2
18 Aadharsha ஆதர்ஷா

Ideal, Ambitious

லட்சியம் நிறைந்தவள், முழு நிறைவான

5
19 Aashi ஆஷி

Happiness, Smile

மகிழ்ச்சியான, புன்னகை

2
20 Aishwarya ஐஸ்வர்யா

wealth, prosperous

செல்வம், பொருள் வளம் மிக்கவள்

3
21 Angayarkanni அங்கயர்கண்ணி

She has fish-like eyes, unmarried girl, virgin girl

மீன் போன்ற கண்கள் உடையவள், திருமணமாகாத பெண், கன்னிப் பெண்

1
22 Agamya அகம்யா

She is knowledgeable, wisdom

அறிவுடையவள், ஞானம்

2
23 Agana அகானா

Fearless, luminous

அச்சமற்றவள், ஒளிர்பவள்

2
24 Achala அச்சலா

bhooma devi, mountain

பூமாதேவி, மலை

5
25 Athidhi அதிதி

Infinite, important person

எல்லையற்ற, முக்கியமான நபர்

3
26 Aaba ஆபா

Light

ஒளி

5
27 Aadhya ஆத்யா

Feature of Durga, the first power

துர்கையின் அம்சம், முதல் சக்தி

4
28 Aadarsha Lakshmi ஆதர்ஷலட்சுமி

an ideal woman, wealth

ஒரு சிறந்த பெண், செல்வம்

1
29 Aadarshini ஆதர்ஷினி

Idealistic, She is the best

சிறந்தவராக, சிறந்தவள்

6
30 Aadrika ஆத்ரிகா

Mountain, An apsara or celestial

மலை, ஒரு அப்சரா அல்லது வான

3
31 Aakashini ஆகாஷினி

sky

வானம்

2
32 Anandhi ஆனந்தி

always happy, joyful

எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பவள், மகிழ்ச்சியான

4
33 Abhi அபி

Fearless, better than best, brave

பயமற்ற, சிறந்ததை விட சிறந்தது, தைரியமான

9
34 Abhijita அபிஜிதா

victorious woman, conqueror

வெற்றிகரமான பெண், வெற்றியாளர்

7
35 Aashika ஆஷிகா

lovable,  a person without sorrows, Sweet heart, Mercury

அன்பான, துக்கங்கள் இல்லாத ஒரு நபர், இனிமையான இதயம், பாதரசம் 

5
36 Abhirami அபிராமி

Goddess Parvati Devi, fearless

பார்வதி தேவி, அச்சமற்ற

8
37 Aarini ஆரிணி

Adventurer, fearless

சாகசக்காரர், அச்சமற்ற

2
38 Aarthi ஆர்த்தி

worship, divine fire in ritual, Gift for God

வழிபாடு, சடங்கில் தெய்வீக நெருப்பு, கடவுளுக்கு பரிசு

5
39 Aaradhya ஆரத்யா

Worshipped, Like a god, Devotee, Celebrity Name: Aishwarya Rai

வணங்கப்படுபவர், கடவுளைப் போன்றவர், பக்தர், பிரபலத்தின் பெயர்: ஐஸ்வர்யா ராய்

7
40 Aarudhra ஆருத்ரா

Lord Shiva, Thiruvathirai star, Wet, gentle

சிவபெருமான், திருவாதிரை நட்சத்திரம், ஈரமான, மென்மையான

4
41 Aathirai ஆதிரை

Red Star, Thiruvathirai star, The sixth star

சிவப்பு நட்சத்திரம், திருவாதிரை நட்சத்திரம், ஆறாவது நட்சத்திரம்

7
42 Aadhini ஆதினி

beginning, first

தொடக்கமானவள், முதலானவள்

9
43 Aswini அஸ்வினி

A star, Horse head, Wealthy

ஒரு நட்சத்திரம், குதிரைத் தலை, செல்வந்தர் 

8
44 Atchaya அட்சயா

Growing up, Religious, God's gift

வளருதல், மத சம்பந்தமான, கடவுளின் பரிசு

7
45 Alaimagal அலைமகள்

Goddess Mahalakshmi, goddess of wealth, Daughter of the Ocean, consort of lord sri vishnu

தேவி மஹாலட்சுமி, செல்வத்தின் தெய்வம், பெருங்கடலின் மகள், ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் மனைவி

9
46 Akilan அகிலன்

intelligent, world, ruler of the world

புத்திசாலி, உலகம், உலகின் ஆட்சியாளர்

4
47 Annakkili அன்னக்கிளி

Bird, old and popular girl name

பறவை, பழைய மற்றும் பிரபலமான பெண் பெயர்

3
48 Anbarasi அன்பரசி

Queen of love, She is the best in love

அன்பின் அரசி, அன்பில் சிறந்தவள்

7
49 Aradhana ஆராதனா

Worship, Worship of God, prayer

வழிபாடு, கடவுள் ஆராதனை, பிரார்த்தனை

2
50 Anirudh அனிருத்

Grandson of Sri Krishna, Boundless, Unstoppable

ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் பேரன், எல்லையற்ற, தடுத்து நிறுத்த முடியாத

6

Customized Name Search